• Medicijnen online kopen
  • Snelle bezorging
  • Zachte prijzen
Uw winkelmandje is leeg

Inkoopvoorwaarden

Toepasselijkheid

Erectiepillen Apotheek verkoopt goederen via internet aan particulieren in Nederland. Om bij ons te winkelen moet u minstens 18 jaar oud zijn.

Erectiepillen Apotheek behoudt zich het recht voor de Inkoopvoorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen. Door het gebruik van de website “erectiepillenapotheek.com” en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper (iedere natuurlijke persoon die met Erectiepillen Apotheek in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan) deze Inkoopvoorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de website. Erectiepillen Apotheek kan beroep doen op derden wanneer dit vereist is voor de correcte uitvoering van een overeenkomst met de Koper. Erectiepillen Apotheek is bereikbaar via “erectiepillenapotheek.com”.

Een bestelling plaatsen

Bestellingen kunnen worden geplaatst op onze website “erectiepillenapotheek.com”. Het plaatsen van een bestelling betekent dat u akkoord gaat met onze Inkoopvoorwaarden en dat uw naam en contactgegevens worden opgenomen in ons klantenregister.

Een koopovereenkomst komt pas tot stand wanneer wij de bestelling hebben bevestigd door een orderbevestiging te sturen naar het door u opgegeven e-mail. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen te corrigeren als levering om welke reden dan ook niet mogelijk is, en als u meerdere bestellingen hebt geplaatst, behouden wij ons het recht voor om deze in één pakket te leveren.

Prijzen en productafbeeldingen

De prijzen op de website zijn inclusief BTW, maar exclusief verzendkosten, die worden toegevoegd aan het totale verschuldigde bedrag.

De prijs van de producten zal degene zijn die op het moment van aankoop op onze website is vastgesteld, behalve in geval van een kennelijke fout. Hoewel we proberen ervoor te zorgen dat alle prijzen op de pagina correct zijn, kunnen er fouten optreden. Als we een fout ontdekken in de prijs van een van de producten die u hebt besteld, zullen we u zo snel mogelijk op de hoogte stellen en u de mogelijkheid geven om uw bestelling tegen de juiste prijs te bevestigen of te annuleren.

Als we geen contact met u kunnen opnemen, wordt de bestelling als geannuleerd beschouwd en wordt u de betaalde bedragen volledig terugbetaald. Wij zijn niet verplicht om u te voorzien van een product tegen de verkeerde lagere prijs (zelfs als we u de verzendbevestiging hebben gestuurd) als de fout in de prijs duidelijk en ondubbelzinnig is en redelijkerwijs door u als de onjuiste prijs had kunnen worden herkend.

De productafbeeldingen op de website garanderen niet het exacte uiterlijk en de aard van het product. Wij behouden ons het recht voor eventuele fouten in de productinformatie en behouden ons het recht voor om productinformatie en prijzen zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt. Leveringskosten worden duidelijk aan de Koper medegedeeld. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden met betrekking tot de bezorgmethode en de eventuele kosten. Dit wordt duidelijk aan de Koper medegedeeld.

Prijzen kunnen te allen tijde veranderen, maar de wijzigingen hebben geen invloed op bevestigde orders.

Verwerking persoonsgegevens

De door u opgegeven informatie is noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van de bestellingen, en het opstellen van de rekeningen. Als deze gegevens ontbreken wordt de bestelling onvermijdelijk geannuleerd. Het opgeven van onjuiste of valse persoonsgegevens, wordt beschouwd als een inbreuk op de huidige Inkoopvoorwaarden. Wij garanderen dat er geen informatie over u wordt gedeeld met derden.

Onder de GDPR heeft u het recht om de informatie die wij over u hebben vastgelegd te ontvangen. Als u van mening bent dat deze onjuist of niet relevant is, kunt u verzoeken om rectificatie of verwijdering uit ons klantenregister. Neem contact op met onze klantenservice en wij zullen u helpen.

Wij behouden ons het recht voor om bestellingen te annuleren die onjuiste persoonlijke gegevens bevatten en/of waarbij de Koper betaling opmerkingen heeft.

Verzending en levering

Bij het afrekenen kun je kiezen uit verschillende verzendmethodes. Lees hier meer over verzendmethoden, prijzen en levertijd.

De Koper heeft altijd het recht om de aankoop te annuleren in geval van vertraging bij de levering. Er kunnen zich omstandigheden voordoen die het voor ons onmogelijk maken om de bestelling uit te voeren, bijvoorbeeld als onze leverancier zijn toezegging jegens ons niet kan nakomen.

Betaling

Betalen is mogelijk met iDeal, creditcard (Mastercard, Visa) of bankoverschrijving.

Betaling met iDeal: Online betalen via iDeal is verreweg de meest gebruikte online betaaloplossing onder Nederlandse online consumenten. Bij deze betaalmethode kunt u direct tijdens het bestelproces de betaling afhandelen met uw eigen bank. U rekent af in uw vertrouwde internet betaalomgeving, op basis van specifieke beveiligingsmethodes van uw eigen bank. Als u al telebankiert, kunt u direct gebruikmaken van iDeal, zonder dat u zich daarvoor hoeft aan te melden.

Betaling met creditcard: Als u ervoor kiest om met de kaart te betalen, wordt uw bestelling niet in aanmerking genomen en wordt deze pas verwerkt nadat de betaling door uw bank of contant geld is goedgekeurd. Online betalen met een creditcard gebeurt via het bank betaalplatform. In dit geval wordt u gevraagd of aanvullende gegevens nodig zijn om uw aankoop te accepteren.

Bankoverschrijving: U kunt uw aankopen ook betalen via een bankoverschrijving. De bestelling wordt pas verzonden wanneer onze bank een betaling heeft ontvangen gelijk aan het bedrag van de aankoop plus de verzendkosten bedraagt als deze doorgaan. De kosten van de overdracht komen voor rekening van de koper. Bij het maken van de overdracht moeten het ordernummer en de volledige naam van de klant als referentie worden vermeld.

Herroepingsrecht

Boek VI van het WER bepaalt dat de Koper binnen een termijn van 14 kalenderdagen na levering het product zonder enige gevolgtrekking, in de zin van boetes of opgave van redenen, kan terugsturen. Als u ons op de hoogte brengt van de retourzending, heeft u na datum van kennisgeving opnieuw 14 dagen om de goederen te retourneren. Dit wordt het verzakingsrecht genoemd.

Medische producten die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid en verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken vallen buiten de toepassing van dit recht. Gedacht kan worden in casu aan geneesmiddelen zonder voorschrift. Dergelijke medische producten komen bijgevolg niet in aanmerking voor teruggave. Het herroepingsrecht is hier enkel van toepassing wanneer de goederen nog niet verzonden worden, behalve bij gebrek.

Terugbetaling is niet mogelijk indien het herroepingsrecht op onredelijke wijze is uitgeoefend. In dat geval worden de goederen, mits gemotiveerde opgave, teruggestuurd naar de Koper, voor eigen rekening van de Koper.

Neem contact op met onze klantenservice of vul het contactformulier in voor een retourzending.

Intellectuele eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten blijven behouden bij Erectiepillen Apotheek. Onder deze intellectuele eigendomsrechten worden verstaan auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere rechten.

Het is de Koper verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, tenzij het louter gaat om privégebruik van het product zelf. URL’s die worden opgenomen op de website of andere elektronische communicatie portalen, die onder feitelijke controle staan van “erectiepillenapotheek.com”, zijn geheel op eigen verantwoordelijkheid aan te klikken en te bezoeken door de Koper.

Overmacht

In geval van overmacht is Erectiepillen Apotheek niet gehouden haar verplichtingen jegens de andere partij na te komen. Erectiepillen Apotheek is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de andere partij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd.

Contact

Voor alle soorten vragen kunt u contact met ons opnemen via klantenservice @ erectiepillenapotheek.com.